Hai vợ chồng tranh luận với nhau, cô vợ nói với chồng:

– Em muốn sinh ba con.

– Hai đứa là quá đủ rồi.

– Em không chịu đâu!

– Được, thế thì sau khi sinh đứa thứ hai, anh sẽ đi đình sản ngay, xem em làm được gì nào?

– Hay đấy, em cũng hi vọng là anh sẽ yêu thương đứa thứ ba giống như con của anh vậy!

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *