Category Archives: Huyền Huyễn

Huyền huyễn là truyện có những yếu tố kỳ ảo, phép thuật,.. được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới,…

Xuyên Không - Sủng Hồ Thành Phi
Sủng Hồ Thành Phi

Xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu hồ ly, rồi sau đó...

Huyền Huyễn - Gặp Quỷ
Gặp Quỷ

Huyền Huyễn - Mái Tóc Rùng Rợn
Mái Tóc Rùng Rợn

Huyền Huyễn - Việt Giới Tu Linh
Việt Giới Tu Linh