Khá lâu một thời gian, bạn đọc mới lại được thưởng thức một tác phẩm võng du hay như Huyền Động Thiên Nhai của tác giả Hàn Y Nhiên Tẫn. Tịch Thành vẫn luôn cảm thấy đối đãi với mỗi loại người nên dùng phương thức thích hợp.Đối với kẻ có tiền, Tịch Thành sẽ dùng bạc đè chết.Đối với BOSS, Tịch Thành trực tiếp làm nó tức chết.Đối với kẻ thù, Tịch Thành sẽ dùng sự “lương thiện” không gì sánh kịp của cô để cảm hóa bọn họ…Mà đối với bạn bè, Tịch Thành cảm thấy lừa một bữa cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Một cái giang hồ cười cười nháo nháo …Một đám bạn bè đều là người tham ăn …Một đám bạn tri kỉ mà tính tình từng người có vẻ đều không được bình thường…Tôn chỉ của Tịch Thành là, người không động ta ta không động người, nếu người động ta, bây đâu, trực tiếp lôi ra chém! Câu chuyện ngôn tình hiện đại kéo dài ra sao, đọc truyện online để biết kết cục các bạn nhé.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *