Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia – Đang tiến hành – Trung VươngGiới thiệu truyện tiên hiệp đặc sắc này:Đây là một câu chuyện đơn giản nói về việc nam chính trọng sinh lại thay đổi cuộc đời của mình bằng cách dùng ký ức kiếp trước mở ra con đường tung hoành hồng hoang.Trọng sinh đến hồng hoang Trò Chơi mở ra trước, Diệp Thần bằng vào năm năm ký ức của kiếp trước, dẫn đầu mọi lĩnh vực, xưng bá Vu Yêu Nhân Tam Tộc.Có thể đồng bộ 100% Trò Chơi hiện thực với Tinh Thần Châu? Ta làm được! Thiên Tài Địa Bảo, Đỉnh Cấp Công Pháp, Thần Cấp Kiến Thôn lệnh, Lịch Sử Danh Tướng, Lịch Sử mỹ nữ, Anime mỹ nữ, Võ Hiệp mỹ nữ hết thảy đều là ta!Giới thiệu vắn tắt: Tay cầm Bí Bảo Tinh Thần Châu, tụ Thiên Địa Khí Vận, xây Vô Thượng Vận Triều, Chú Thần Thánh Thiên đình, đến tận đây hoành hành hồng hoang, đoạt công đức, mưu khí vận, Đoạt Bảo vật, lực áp Vu Yêu Nhân Tam Tộc, Dĩ Lực Chứng Đạo, Vĩnh Hằng Bất Diệt!Cảnh Giới: Hậu Thiên – Tiên Thiên – Thuế Phàm – Kim Đan – Tử Phủ – Niết Bàn – Tiên Đài – Thần Võ – Độ Kiếp Kỳ.Trang bị phân cấp: Hắc thiết – Đồng Thau – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Kim Cương – Hoàng Cấp – Huyền Cấp – Địa Cấp – Thiên CấpCông pháp: Hạ Phẩm – Trung Phẩm – Thượng Phẩm – Tuyệt Phẩm – Vương Cấp – Hoàng Cấp – Đế Cấp – Thánh Cấp – Thần Cấp,… – Tiên Thiên Cấp… và cả hỗn độn Cấp.Yêu Tộc tạp binh thực lực phân chia: Khai Thiếu – Mãnh Thú – Tinh Quái – Yêu Thú – Yêu Tinh.Hồng Hoang Thế giới binh khí trang bị và mỗi trang bi chia làm 4 lever: Hạ Phẩm – Trung Phẩm – Thuọng Phẩm – Cực Phẩm.Pháp khí – Linh Khí – Pháp bảo – Tiên Khí – Thần Khí – Hậu Thiên Linh Bảo – Tiên Thiên Linh Bảo, – Hỗn Độn Linh Bảo – Hỗn Độn Chí Bảo.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *