Vừa thấy Tèo xuất hiện ở cửa lớp, Tồ nhiệt tình hỏi:

– Tối qua ba mày có gọi điện cho tao hỏi mày ở đâu? Chuyện gì thế?

Tèo thở dài:

– Hôm qua tao về nhà trễ. Ba tao hỏi, do không dám nói thật nên tao bịa là qua nhà bạn học nhóm. Thế là ba tao rút điện thoại ra gọi luôn.

Tồ thở phào:

– May quá, tối qua tao cũng nói mày đang học nhóm ở nhà tao.

Tèo tức giận quát:

– May cái gì? Tối qua ba tao gọi điện thoại cho cả 10 đứa bạn của tao. 4 đứa nói ‘Đúng rồi chú, nãy nó có tới đây’; 2 đứa nói ‘Dạ nó về rồi chú’; 3 đứa nói ‘Nó đang ở đây học bài với con, chú muốn nói chuyện với nó không?’; một đứa còn lớn gan hơn, nói ‘Con đây, có gì không ba?’.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *