Đó là gì? Có bom sao? Lý Trùng Trùng rụt lại nhìn mặt
hồ mới nãy còn yên tĩnh… cứ như là một thế giới khoa huyễn vừa vụt quaTruyện lại nói, Lý Thần và Wright trở về đế đô, lúc này Lý Trùng Trùng cũng đã
kế thừa tước vị, nhà nào có chuyện riêng của nhà nấy, vì thế Wright đã lấy cái
cớ: “Trùng Trùng, giờ con đã thành người lớn rồi!” Để Trùng Trùng chuyển đến ở
trong tòa thành tiểu thuyết của mình. Mục đích của Wright là gì? Tất nhiên là vì y muốn có một thế giới đô thị chỉ
riêng hai người với Lý Thần. Cứ như vậy, Lý Trùng Trùng đáng thương đã phải dọn
đến phủ đệ của chính mình. Bởi vì cậu đã trưởng thành. Mời bạn đọc theo dõi truyện Hoàng Phu Trùng Trùng của
tác giả Cận Thị Nhãn.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *