Vẫn là mô típ truyện vương bài đặc công của thế kỷ 21, xuyên về cổ đại nhưng truyện mới Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê của tác giả An Niên Dao lại nhận được sự quan tâm của các bạn yêu truyện bởi câu chuyện tình yêu đẹp như ngôn tình trong hoàn cảnh rất thê lương.Tóm tắt truyện:Nàng vốn vương bài đặc công của thế kỷ 21, xuyên không trở thành đại tiểu thư của phủ tướng quân. Kết quả phụ mẫu qua đời, tài sản bị Nhị
thúc, Nhị thẩm chiếm lấy, vị hôn phu cũng bị Bạch Liên Hoa muội muội
đoạt đi, đã vậy còn làm đủ chuyện ám sát, đánh lén!Dám đụng vào lão
nương?! Tốt! Rất tốt! Nhìn xem nàng báo thù như thế nào đây! Ta sẽ khiến cho đôi cẩu nam cẩu nữ sống không bằng chết! Vốn cho rằng có thể
thoải mái sống an an phận phận một thời gian, kết quả báo ứng tới! “Cửu
vương gia đây là làm gì, người đời nói quân tử động khẩu không động thủ, ngươi thế nào lại dám làm vậy”!”Ta đang động vào nữ nhân của ta thì
có gì là không dám ?” “Hoàng Bắc Hạ,đời này nàng chỉ có thể làm nữ nhân
của ta, sinh cho ta thật nhiều hài tử! Không cần cảm động, đây là trách
nhiệm của bổn vương”. Hoàng Bắc Hạ: “Cảm động cái đầu ngươi!”

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *