Người đàn ông đi tới nhà của thầy phù thủy đại tài để xin được giải lời nguyền đã theo mình suốt mấy chục năm qua.

– Thưa thầy! Xin thầy hãy giúp con.

Thầy phù thủy nói:

– Chuyện đó không khó, nhưng tôi cần biết chính xác những từ đã dùng để đặt lời nguyền lên ông.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời thật rành rọt:

– Thưa, đó là câu: “Bây giờ, tôi tuyên bố hai người là vợ chồng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *