Một thanh niên đi xem bói. Anh nói với thầy chiêm tinh:

– Tôi muốn biết về tương lai của mình.

Thầy chiêm tinh điềm tĩnh đáp:

– Tôi sẽ trả lời hai câu hỏi của anh với giá 1000 đô la.

Cậu thanh niên nghe thế liền trợn mắt:

– 1000 đô la cho hai câu hỏi! Bà có thấy là quá đắt không?

Thầy chiêm tinh nhún vai:

– Đắt với những câu hỏi ngớ ngẩn. Mời anh hỏi câu thứ hai.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *