Điều bất ngờ xảy ra trong truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật của tác giả Thấm Ôn Phong. Bậc thầy điêu khắc gỗ Tô Khả Phương xuyên không thành nông phụ thôn Phong Quả Tỉnh lại thì đã là phụ nữ có chồng,Đối diện với tiểu thúc vô lý,Bà bà và nhị thúc thờ ơ không quan tâm,Cộng thêm một trượng phu phúc hắc độc thiếp nắm quyền,Tô Khả Phương cảm thấy mất mát,May mắn trong tay có không gian,Giúp nàng dọn sạch tất cả trở ngại,Phu xướng phụ tùy cùng nhau tạo lên hạnh phúc…Diễn biến tiếp theo thế nào, mời bạn đọc truyện sẽ rõ.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *