Câu chuyện Hạ Tuyền Sống Lại của tác giả Hiển Thị Tiểu
Thất là câu chuyện dị giới hay xoay quanh Hạ Tuyền là bị người lôi từ trên giường
xuống mặt đất ngã tỉnh.“Ba!” Một tiếng, đừng nói đau đớn tới mức nào, tưởng tượng một chút ngôn tình, không
phải là cảm giác bị người hung hăng đánh một gậy vào gáy sao?Mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ vênh váo tự đắc đứng
ở trước chân, trong lòng Hạ Tuyền nghi ngờ, truyện nào ngờ, lại cũng cảm
giác được đầu mình ngày càng đau hơn, là loại đau đến tận thần kinh não, từng
cơn, không gián đoạn…

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *