Trong buổi phỏng vấn cắt giảm nhân sự, giám đốc hỏi một nhân viên:

– Này Thomas, bây giờ cậu trả lời thành thật nhé! Điều gì đưa cậu đến với công ty này?

Thomas run rẩy đáp:

– Dạ, là xe buýt thưa sếp.

Vị giám đốc lắc đầu:

– Không, ý của tôi là mỗi sáng thức giấc, động lực nào khiến cậu rời khỏi giường để đến đây làm việc.

Thomas lắp bắp:

– Dạ, là sợ trễ giờ xe buýt thưa sếp.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *