Truyện hay Đường Tăng Xông Tây Du của Thái Sầu mở ra
thế giới tiên hiệp sắc đầy thú vị. Truyện nói về… Xuyên không trở thành Đường
Tăng, đạt được hệ thống.Ngộ Không: “Bát Giới nhìn kìa, sư phụ đã cướp nữ nhân ngươi thích đi rồi.”Sa Tăng: “Sư phụ hạ thủ lưu tình, các nàng là người, không phải yêu
quái.”Bát giới: “Truyện đại sư huynh nhanh khuyên sư phụ không nên đả thương người……”Đường Tăng: “Yêu quái to gan, xem chiêu!”

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *