Tiên Hiệp

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Chương 5 – Giới Thiệu Thêm

Cấp bậc của cường giả: Bộ truyện này được chia cấp bậc theo hệ thống của yy, tuần tự như sau:Luyện Khí Cảnh: Người vừa bắt đầu tu luyện sẽ bước vào cảnh giới này trước tiên, khi ở trong cảnh giới này người tu luyện sẽ bắt đầu có thể ngưng tụ được chân nguyên, chuyển hóa linh lực thành khí để phóng suất ra ngoài, cấp độ càng cao thì lực lượng được phóng suất ra càng mạnh, Luyện Khí Cảnh được chia ra làm mười cảnh giới chính, và phân thành thành ba bậc sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ theo tuần tự như sau: Từ Luyện Khí Cảnh tầng một đến Luyện Khí Cảnh tầng ba được gọi là sơ, từ Luyện Khí Cảnh tầng bốn đến Luyện Khí Cảnh tầng sáu gọi là trung, từ Luyện Khí Cảnh tầng bảy đến Luyện Khí Cảnh tầng mười gọi là thượng, mỗi Luyện Khí Cảnh cũng được chia làm sơ – trung – thượng.Trúc Cơ Cảnh: Người bước vào cảnh giới Trúc Cơ thì sẽ có thể ngự kiếm phi hành, khi phóng suất lực lượng thì có thể kèm theo một loại nguyên tố mà mình có để tăng cường lực lượng, đương nhiên là càng cao càng mạnh và được phân làm sơ kỳ- trung kỳ – hậu kỳ.Kết Đan Cảnh: Khi bước vào cảnh giới Kết Đan thì người đó có thể ngưng tụ linh lực thành những viên đạn nhỏ để phòng bị trong các trường hợp như: thiếu linh lực thì có thể nuốt để bổ sung, trường hợp cấp bách không kịp phóng linh lực thì có thể ném viên đạn đó đi,…, ngoài ra ở Kết Đan Cảnh thì người đó còn có thể triệu hoán một yêu thú do người đó thu phục được và kí kết phong ấn linh hồn. Cảnh giới này cũng được chia làm sơ kỳ – trung kỳ và hậu kỳ.Nguyên Anh Cảnh: Người có cảnh giới Nguyên Anh sẽ có thể hư hóa ra một con yêu thú do mình hình dung, dĩ nhiên năng lực của con yêu thú này là phụ thuộc vào linh lực của chủ nhân nó, linh lực của nó bằng 50% linh lực của chủ nhân, nếu ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ thì là 70% và hậu kỳ là 100%.Hóa Thần Cảnh: Khi đã bước vào cảnh giới Hóa Thần thì người đó đã có thể biến thân thành nhiều hình dạng khác nhau mà người ta gọi đó là “dịch dung”, khi dịch dung thì người đó chỉ bị phát hiện khi gặp những người có cảnh giới cao hơn mình, còn thấp hơn thì miễn bàn cưng nhé, thật ra là dưới cấp độ Hóa Thần thì nhiều người vẫn có thể đeo mặt dịch dung bằng pháp bảo nhưng giá thành thì lại rất đắt, nếu như một Luyện Khí Cảnh có một mặt nạ dịch dung cấp bậc cao thì có khi còn có thể che mắt cả cường giả Luyện Hư Cảnh nhưng giá thành của nó còn xa hơn cả cửu thiên, ngoài ra khi chết người đó còn có thể tạo hóa ra linh hồn thể để tồn tại tiếp tục cho đến khi cạn kiệt linh lực hoặc tìm được một cơ thể vừa chết và cũng cùng cấp bậc với bản thân để nhập vào, Hóa Thần Cảnh cũng được chia làm sơ – trung – hậu.Luyện Hư Cảnh: Khi đã bước vào cảnh giới Luyện Hư [nhức não, chờ nghĩ ra rồi viết tiếp phong cách], Luyện Hư Cảnh được chia làm sơ – trung – hậu.Hợp Thể Cảnh: [Lười rồi, rãnh viết tiếp nha][Rãnh cập nhật thêm cấp bậc nữa]Cấp bậc nghề nghiệp: Trước khi nói cái này thì xin giới thiệu luôn 10 loại nguyên tố trong truyện là: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ – Phong – Vũ – Lôi – Quang – Ám.Luyện Dược Sư: Loại nghề nghiệp trân quý nhất Thiên Địa Đại Lục, có thể luyện chế ra đan dược chữa bách bệnh từ những loài cây cỏ ít người để ý dù mọc khắp nơi nên được mọi người coi trong nhất, Luyện Dược Sư được chia thành từng cấp bậc như sau: Dược Phàm, Dược Sư, Dược Tiên, Dược Thánh, Dược Thần, Thần Dược Truyền Thuyết. Nguyên tố yêu cầu: Mộc – Thủy – Hỏa.Luyện Bảo Sư: Loại nghề nghiệp tựa như Luyện Dược Sư, là người luyện chế ra các loại pháp bảo từ nhưng tài liệu khan hiếm hoặc cực kì phổ thông, cấp bậc của Luyện Bảo Sư bao gồm: Phàm Sư, Linh Sư, Tiên Sư, Thánh Sư, Truyền Thuyết Bảo Sư. Nguyên tố yêu cầu: Kim – Hỏa – ThổPháp Trận Sư, người bày bố ra thiên la địa võng, khó ai tránh nổi, có khi là Hợp Thể Cảnh cũng khó thoát ra khi dính phải bố trận của một tên Kết Đan Cảnh khi đã đạt cảnh giới Thánh Trận Sư. Cấp bậc bao gồm: Phàm Trận Sư, Bảo Trận Sư, Tiên Trận Sư, Thánh Trận Sư, Thần Trận Sư, Trận Sư Truyền Thuyết. Nguyên tố bao gồm: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ [hàng hiếm].Chế Phù Sư, người tạo ra những lá bùa thần bí, giúp dịch chuyển không gian, dung hợp nguyên tố, vân vân và la la,…Cấp bậc bao gồm: Long Phù Sư, Lân Phù Sư, Quy Phù Sư, Phụng Phù Sư, Thần Phù Sư, Phù Sư Truyền Thuyết. Nguyên tố bao gồm: Phong – Vũ – Lôi – Quang – Ám [hàng hiếm].Âm Dương Sư, là người giao thoa được với Âm Giới cùng Dương Giới, ngoài ra khi chết không cần đạt đến hóa thần cũng có thể lưu lại linh hồn thể, vả lại nó còn lợi hại hơn là có thể tạo ra một cơ thể mới khi nhập vào đan điền của một người phụ nữ đang mang thai, nhưng khi được sinh ra thì nhưng nguyên tố liên quan tới nghề nghiệp Âm Dương Sư sẽ không tồn tại lại được, có trường hợp đặc biệt vẫn tồn tại. Cấp bậc bao gồm: Nguyệt Sư, Ánh Sư, Ánh Nguyệt Truyền Thuyết. Nguyên tố gồm: Quang – Ám.Trinh Sát Sư: người trinh sát trong các gia tộc. Cấp bậc: Trinh Sát, Trinh Thám, Thám Sát, Ẩn Danh. Nguyên tố: Phong – Lôi.Vũ Công: Loại nghề nghiệp vô cùng hạ đẳng, chỉ có thể làm vũ công nhảy múa trong các đại hội, yến tiệc của các gia tộc, tông phái hay trong các trấn thành. Cấp bậc: không có. Nguyên tố: Vũ.{Những cấp bậc Truyền Thuyết hầu như là chưa có ai đạt được cả, chỉ là hầu như…}[Uây, còn vũ khí, pháp trận, bùa chú,…. nhưng lười viết, rãnh ngồi cập nhật thêm, nghĩ tới đâu đánh máy tới đó]

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *