Hôn người nào đó gọi là hôn nhân, hôn con vật nào đó gọi là hôn thú…

Hôn vợ gọi là hôn thê

Hôn chồng gọi là hôn phu

Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước

Mới hôn xong gọi là tân hôn

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn

Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn

Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn

Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn

Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn

Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là hôn lễ

Mê một người nào đó và hôn gọi là hôn mê

Hôn cây rong tảo biển gọi là tảo hôn

Hôn 7 người 1 lúc gọi là thất hôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *