Trong buổi phỏng vấn một vị bác sĩ nổi tiếng, nguời dẫn chương trình hỏi:

– Điều gì khiến ông mong muốn trở thành một bác sĩ?

– Bởi vì bác sĩ là một nghề thật tuyệt vời.

– Tuyệt vời như thế nào thưa ông?

Vị bác sĩ mỉm cười:

– Đây là nghề duy nhất mà anh có thể khiến phụ nữ chịu im lặng nghe theo lời mình và chồng của họ phải thanh toán hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *