Điều Khoản Sử Dụng

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Tất cả các quyền đối với dịch vụ trên khotruyenfree.com (sau đây gọi là “Trang web”).

Sử dụng và / hoặc truy cập Trang web (bao gồm tất cả nội dung có sẵn thông qua tên miền https://khotruyenfree.com và tất cả các miền phụ, cũng như nội dung của Trang web, có thể truy cập thông qua các ứng dụng di động, bạn thể hiện sự chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện của mình đối với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (sau đây gọi là – Thỏa thuận) và thông báo Bảo mật (https://khotruyenfree.com/chinh-sach-bao-mat/). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của các tài liệu này , vui lòng không sử dụng Trang web.

Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận, có tại https://khotruyenfree.com/dieu-khoan-su-dung/, nhưng trong mọi trường hợp, bạn nên định kỳ xem xét và kiểm tra phiên bản mới nhất của Thỏa thuận. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn chấp nhận điều kiện đó. Các điều khoản của Thỏa thuận này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả Người dùng của Trang web.

Các định nghĩa:

Trang web – là một tập hợp các yếu tố hình ảnh, tài liệu văn bản, âm thanh và video, được sắp xếp thành các phần và trang nằm trên miền khotruyenfree.com và tất cả các miền phụ từ cấp thứ ba trở xuống.

Người dùng Trang web – là một cá nhân đã đăng ký trên Trang web theo các điều khoản của Thỏa thuận, đã đủ tuổi cho phép theo luật của Liên minh Châu Âu và Quốc Tế để chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này.

Nội dung bản quyền – là một đối tượng của bản quyền dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh, do Người sử dụng cung cấp và xuất bản trên Trang web.

Biểu diễn nội dung bản quyền – là một đối tượng của bản quyền dưới dạng văn bản hoàn chỉnh về nội dung của nó, do Người dùng cung cấp và xuất bản trên Trang web.

Xuất bản hoặc đưa vào phạm vi công cộng – việc Người dùng cung cấp cho bất kỳ người nào cơ hội vào bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đâu, qua Internet, truy cập vào nội dung Bản quyền được đăng trên Trang web.

Tác giả – Người sử dụng trang web, người đã đăng nội dung Bản quyền để công chúng truy cập.

Đăng ký trên trang web

Người dùng đăng ký trên Trang web là miễn phí và tự nguyện.

Bạn có thể sử dụng Trang web mà không cần đăng ký và tạo tài khoản, nhưng để tận dụng các chức năng nhất định của Trang web, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Khi đăng ký trên Trang web, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu, thông tin này phải chính xác và cập nhật. Chỉ bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và tuân thủ của thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.

Thông tin đăng nhập và mật khẩu do bạn chọn là thông tin cần thiết và đủ để bạn truy cập vào Trang web. Bạn có thể sử dụng các tài khoản mạng xã hội của mình để đăng nhập và Trang web cho phép điều đó. Bạn phải duy trì tính bảo mật của dữ liệu (thông tin đăng nhập và mật khẩu) của tài khoản của bạn. Bất kỳ hành động nào được cam kết với việc sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn đều được coi là do bạn cam kết, trừ khi được chứng minh khác. Trong trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản của bạn hoặc phân phối thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về các hành động đó.

Sau khi đăng ký, bạn có quyền tạo, sử dụng và xác định nội dung của trang cá nhân của riêng bạn và các quy tắc truy cập của Người dùng khác vào nội dung của trang đó.

Để đăng ký trên Trang web, bạn phải từ 14 tuổi trở lên. Nếu bạn đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng, bạn phải nghiên cứu Thỏa thuận với sự có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ / người được ủy thác hợp pháp của bạn.

Bạn có mọi quyền bất cứ lúc nào để xóa thông tin bạn đã đăng về mình trên Trang web một cách độc lập, nhưng bạn có thể bị giới hạn khả năng thay đổi thông tin đó.

Bạn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi miễn phí.

Quyền truy cập vào một số nội dung Bản quyền là không được phép và phải trả tiền. Bạn có thể mua quyền truy cập vào nội dung Bản quyền đó bằng cách thanh toán cho Trang web.

Trang web có cơ hội nhận được các dịch vụ trả phí không ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào nội dung miễn phí và trả phí của Trang web. Việc thanh toán cho các dịch vụ đó là tự nguyện.

Trách nhiệm của bạn:

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý:

 • tuân thủ các quy định của pháp luật EU và Quốc Tế hiện hành, Thỏa thuận này và các quy định khác của Trang web, là một phần của Thỏa thuận này
 • cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, đầy đủ và cập nhật trong quá trình đăng ký, giám sát việc thực hiện nó
 • không quảng cáo trên Trang web. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, quảng cáo sản phẩm, đề nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Trang web, không được phép phát tán thư rác hoặc thư không mong muốn đến email của Người dùng khác
 • thông báo cho chúng tôi về việc truy cập trái phép vào tài khoản hoặc mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn
 • không đưa lên trang cá nhân những thông tin và đối tượng quyền tác giả (bao gồm cả các tham chiếu đến chúng) có thể vi phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba
 • không đăng ký với tư cách là Người dùng thay mặt hoặc thay cho người khác
 • không tạo nhiều hơn một tài khoản. Trong trường hợp xác định được bất kỳ hành vi lạm dụng và vi phạm nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản, chúng tôi có quyền khóa tài khoản mà không cần bất kỳ hình thức bồi thường nào.
 • không lừa dối Người dùng về danh tính của bạn, sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của Người dùng đã đăng ký khác
 • không tải xuống / lưu trữ / xuất bản / phân phối hoặc sử dụng vi rút và các chương trình độc hại khác liên quan đến Trang web
 • không sử dụng các chương trình tự động để thu thập thông tin trên Trang web
 • không thu thập và xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân từ Người dùng khác
 • không sao chép, nhân bản, sao chép, bán, kinh doanh và bán lại dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, trừ trường hợp các hành động đó đã được Người dùng cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này
 • Không tải các tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin cá nhân khác lên Trang web mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu trí tuệ.
 • không sử dụng phần mềm và thực hiện các hành động nhằm làm gián đoạn hoạt động bình thường của Trang web và các dịch vụ của Trang web hoặc các trang cá nhân của Người dùng
 • không tải lên, lưu trữ, xuất bản, phân phối và cung cấp quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào vi phạm Quy tắc Bố cục Trang web, là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng:

 • bất cứ lúc nào chúng tôi có quyền từ chối cung cấp cho bạn nơi để đăng Tác phẩm hoặc Nội dung bản quyền bằng cách xóa chúng khỏi máy chủ của chúng tôi
 • chúng tôi có quyền gửi tin nhắn, bao gồm cả tin nhắn e-mail thông qua cơ sở dữ liệu của Người dùng
 • chúng tôi có quyền hạn chế hoàn toàn hoặc một phần chức năng của Trang web vì lý do kỹ thuật, phòng ngừa hoặc các lý do khác theo quyết định riêng của chúng tôi
 • chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng chúng tôi không cam kết theo dõi thông tin hoặc tài liệu mà bạn đăng hoặc xuất bản để đọc chung. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ xóa thông tin hoặc tài liệu đó mà không có bất kỳ giải thích hoặc thông báo nào.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các tài nguyên / trang web của bên thứ ba không thuộc về chúng tôi hoặc do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hành động của các bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các tài nguyên bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đảm bảo sự hiểu biết và chấp nhận các sự kiện nói trên và đồng ý giải phóng cho chúng tôi khỏi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các đối tượng sở hữu trí tuệ có trên Trang web, ngoại trừ miễn phí Tác phẩm và nội dung Bản quyền thuộc sở hữu của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, chức năng tương tác và nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các biểu tượng được sở hữu hoặc cấp phép bởi Trang web. Các đối tượng sở hữu trí tuệ này trên Trang web được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được tải xuống, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép, dịch, xuất bản, biểu diễn hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trên Trang web cũng có các đối tượng bản quyền miễn phí thuộc về Người dùng. Ngoài các trường hợp do Hiệp định này quy định, cũng như luật hiện hành của EU, cụ thể là Chỉ thị (EU) 2015/2366 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 25 tháng 11 năm 2015 về dịch vụ thanh toán trong thị trường nội bộ, không có đối tượng bản quyền nào của Người dùng có thể được phân phối, hiển thị trong khung, xuất bản, chuyển giao, bán hoặc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu bản quyền (Người dùng), ngoại trừ các trường hợp chủ sở hữu quyền thể hiện rõ ràng sự đồng ý của mình với việc sử dụng miễn phí Tác phẩm hoặc Nội dung bản quyền bởi bất kỳ người nào.

Sử dụng nội dung Tác phẩm hoặc Bản quyền theo cách đã đề cập ở trên, bạn đồng ý giữ tất cả các nhãn hiệu và thông báo về quyền tác giả, tên tác giả và các tác phẩm ở dạng không thay đổi.

Bằng cách đăng Tác phẩm hoặc nội dung Bản quyền trên Trang web, bạn bảo lưu mọi quyền đối với chúng, đồng thời cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền cho các tác phẩm và nội dung đó, điều này cung cấp cho chúng tôi quyền để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, hiển thị và thông báo cho Người sử dụng Trang web.

Bằng cách đặt Tác phẩm hoặc nội dung Bản quyền thuộc sở hữu hợp pháp của bạn, trên Trang web, bạn cấp cho Người dùng khác quyền không độc quyền để sử dụng chúng bằng cách xem, chơi (bao gồm sao chép và in bản sao) và các quyền khác chỉ cho mục đích cá nhân sử dụng phi thương mại, trừ khi việc sử dụng đó gây ra hoặc có thể làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của tác giả.

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm bởi Người dùng khác, vui lòng gửi cho chúng tôi thông báo vi phạm bản quyền. Để thực hiện việc này, bạn cần thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi khiếu nại thông qua dịch vụ khiếu nại của Trang web (nút “Khiếu nại” trên trang đọc của bất kỳ Nội dung Bản quyền nào).

Vui lòng mô tả chi tiết các vi phạm bị cáo buộc, bao gồm các cơ sở thực tế và pháp lý để yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Tác phẩm hoặc nội dung Bản quyền mà bạn đăng trên Trang web thuộc về bạn một cách hợp pháp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sắp xếp tài liệu, việc phân phối tài liệu bị cấm theo luật của EU.

Bạn có quyền sử dụng thực tế là đặt Nội dung Công việc hoặc Bản quyền của bạn trên Trang web để bảo vệ bản quyền.

Việc đặt các Tác phẩm cá nhân hoặc Nội dung Bản quyền trên Trang web không hạn chế quyền xuất bản chúng trên các máy chủ Internet khác, dưới dạng bản in và bất kỳ ấn phẩm nào khác, và chuyển giao hoặc bán bản quyền cho chúng, trừ khi có thỏa thuận song phương giữa Trang web và Người dùng.

Việc trích dẫn các đối tượng có bản quyền được đặt trên Trang web chỉ có thể được thực hiện nếu Trang web được chỉ định là nguồn và siêu liên kết được đăng lên Trang web, siêu liên kết phải được đặt ở phần đầu của văn bản sao chép.

Để tạo chuỗi âm thanh (giọng nói) của riêng bạn trong ứng dụng Android, bạn có thể sử dụng khả năng phần cứng và phần mềm của thiết bị cũng như bộ tổng hợp giọng nói chuẩn của Google. Các tệp âm thanh đã tạo không được sử dụng cho mục đích thương mại, trong khi công nghệ tổng hợp giọng nói của Google chỉ có thể được sử dụng để thoại văn bản và giúp người khiếm thị điều khiển thiết bị di động của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác của việc tái tạo và chúng tôi chấp nhận khả năng làm biến dạng văn bản.