Đây là câu truyện ma đầy thú vị lôi cuốn, là yêu là oán hay là hận là nhân duyên? Chuyện như thế nào mà khi bắt đầu lại như bị trói chặt như khởi điểm cho một truyện khác.Vì tìm kiếm thần khí thượng cổ Hình Thiên mà Không Hoa đứng đầu Minh phủ hạ phàm
gặp gỡ Diễm quỷ răng lợi sắc bén Tang Mạch.
Trong quá trình quấn lấy Tang Mạch tìm tung tích của Hình Thiên,
dần dần, chuyện cũ không nguôi yêu hận nhau trong quá khứ từng việc một được vạch trần.Không Hoa từng chuyển thế là Tứ hoàng tử Tắc Quân và Tang Mạch từng là tâm phúc bên cạnh Tứ hoàng tử.
Trùng phùng lúc này đối với bọn họ đến tột cùng là kết quả như thế nào?
Là đối diện truy đuổi ân oán đã qua hay là tình yêu tiếp diễn?Là họ đem cược, tình yêu hay hận thù có chăng hãy hóa giải tất cả với Diễm Quỷ

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *