Một bà gọi điện thoại cho luật sư hẹn gặp nhau bàn công việc:

– Tôi muốn kiện lão hàng xóm vì ông ta nói tôi giống con hà mã.

– Được rồi, chuyện xảy ra khi nào?

– 7 năm trước đây.

– 7 năm? Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới kiện ông ta?

– Bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi trông thấy con hà mã.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *