Vô cùng bất ngờ, Mộ Thiển Thiển trong truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô không ngờ bản thân chỉ viết bộ truyện cao H thôi mà lại xui xẻo đến mức xuyên không trở thành nữ phụ độc ác – Thất công chúa.Nhưng mà nữ phụ ngôn tình sắc sao? Sao lại bị thịt như nữ chủ vậy?Những tên nam nhân băng thanh ngọc khiết này không phải là cùng nữ chính dây
dưa không rõ sao? Tại sao lại vẫn là xử nam, tinh lực dư thừa như vậy?
Lại còn một đám đến muốn tự mình dạy dỗ ta?Giường, hồ tắm, núi tuyết, bụi hoa…còn cả những dụng cụ khiến người ta đỏ mặt kia nữa.Mặc quần áo thì đều là người tuấn dật vô song, cởi quần áo sao lại biến thành sói rồi?Truyện online này NP, nữ chính thân mềm thể nhẹ dễ dàng đẩy ngã, các bạo quân, ôn nhu một chút……1 nữ nhiều nam, nam chính mỗi ngưòi đều phúc hắc cường
đại, nữ chính có thể phản kháng sao?Cốt truyện và H đều được coi trọng
như nhau, tình cảm theo H mà thăng hoa, hiểu mà ha…. *che mặt*

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *