Truyện online hay Đại Chuyển Nhân Sinh của tác
giả King zero thuộc thể loại đô thị hay nhất, đồng nhân, trọng sinh. Nếu được thay đổi tất cả những điều hối tiếc trong
quá khứ đầy ngập ngôn tình, bạn sẽ thay đổi nó như thế nào?Hạnh phúc sẽ nắm lấy? Sau mọi truyện, tiếc nuối có làm lại?Trần Hoàng Long, 35 tuổi, nửa đời thất bại, một lần nữa làm lại hắn sẽ thay đổi
nhân sinh xuyên không như thế nào?

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *