Bạn đang đọc truyen dai chua te của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên website đọc truyện online.Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ
hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới
trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường
chúa tể.Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung. Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn.
Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch.Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa…Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế
giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm?Đại Thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *