Mở ra câu chuyện online hay, truyện Dã Thú Ngửi Tường
Vi của tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ thuộc thể loại dị giới hay nhất nói về núi
có ngọc mà cỏ cây nhuận, người có ngọc thì vạn sự hưng,Từ Trường Thanh đời trước làm khất cái nuốt lầm một viên đá nhỏ ngôn tình, sau
khi trùng sinh, lại có một tòa Ngọc Sơn tùy thân. Trong núi sản mĩ ngọc, thịnh ngọc nhũ, khắp nơi là bảo
vật, khi nhàn trồng đủ loại tường vi, nuôi ong mật, dùng trái cây nhưỡng chút
rượu ngon, lặng yên thay đổi câu truyện hay về cuộc sống của mình.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *