Cảnh sát bắt tên lưu manh, dẫn tới gặp quan tòa.

Quan tòa nổi cơn thịnh nộ, đập bàn quát:

– Tôi đã nhiều lần bảo anh là đừng có tới gặp tôi nữa!

Tên lưu manh lễ phép đáp:

– Thưa quan tòa! Tôi biết chứ.

– Biết, biết sao lại còn tới đây?

– Vấn đề là tôi đã nói như vậy mà cảnh sát họ vẫn không tin.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *