Một anh có râu và một anh không râu ngồi nói chuyện với nhau.

Anh không râu muốn chế nhạo anh có râu, hỏi:

– Ðố anh biết trên thế gian, cái gì cứng nhất nào?

Anh có râu đáp:

– Cứng nhất chỉ có đá với sắt.

Anh không râu lắc đầu:

– Không phải. Ðá đập cũng vỡ, sắt nung cũng mềm.

Anh có râu đành chịu, hỏi lại:

– Thế thì cái gì?

Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu:

– Râu là cứng nhất! Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng đâm thủng được, thì râu chẳng cứng nhất là gì?

Anh có râu liền bảo:

– Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *