Ngày xưa ở một làng nọ có một gia đình nghe nói đặt tên con xấu thì dễ nuôi thế nên đã đẻ ra 3 đứa con đặt tên là Cút,Cu,Đớp. một hôm có một ông khách đến nhà chơi, ông chồng thì đi xa nên bà vợ thay mặt chồng tiếp khách,bà vợ mời khách ăn cơm thì sai đứa con út ra:

”Dọn cơm ra cho bác Đớp”

Ông khách hơi phật lòng nên ăn qua loa vài chén rồi thôi bà vợ lại sai đứa con kế:

”Múc nước cho bác rửa Cu”

Lần này ông khách giận tím mặt rồi đòi ra về bà vợ không hiểu tại sao nên sai Đứa con cả ra:

”Dắt xe ra cho bác Cút”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *