Một người đàn ông bước vào một của hàng vật nuôi. Ông ta hỏi:

– Con vẹt màu xanh lá này giá bao nhiêu vậy?

– 2.000 đô la.

Người đàn ông ngạc nhiên:

– Một con vẹt thôi mà đắt đến vậy ư?

– Không đắt đâu thưa ngài, con vẹt này biết đánh máy và nó đánh máy rất nhanh đấy.

– Thế còn con màu vàng kia giá bao nhiêu?

– 5.000 đô la.

– 5.000 đô? Nó có thể làm được gì?

– Nó có thể vừa đánh máy, vừa nhận các cuộc gọi đến và có thể ghi chép lại nội dung những cuộc điện thoại ấy.

– Ồ, vậy con vẹt màu đỏ kia giá bao nhiêu?

– 10.000 đô la.

– Nó có thể làm được những gì với cái giá trên trời ấy?

Người bán hàng nhún vai:

– Tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy hai con vẹt kia gọi nó là ông chủ và chúng sẽ không chịu làm việc nếu con vẹt đỏ này vắng mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *