Hai vợ chồng Tèo mắc nợ như chúa chổm, một hôm chủ nợ kéo đến nhà la ó.

Sợ kinh động đến hàng xóm, Tèo bước ra nói với chủ nợ một cách chắc nịch:

– Chúng tôi là người biết điều, chú không cần lo lắng, nhất định nhà tôi sẽ trả chú đủ.

Bẵng đi gần một năm, vẫn chưa thấy hai vơ Tèo có động thái trả nợ, chủ nợ lại kéo đến hỏi:

– Hai vợ chồng anh hứa nhất định trả mà cả năm rồi vẫn không thấy đồng vốn đồng lãi nào là sao?

Tèo nhìn chủ nợ cười xởi lởi nói:

– Tôi đã bảo nhất định nhà tôi sẽ trả mà. Đấy, đợi thằng Nhất Định nhà tôi sau này kiếm được tiền sẽ trả các chú ngay ấy mà. – Tèo vừa nói vừa chỉ vào đứa con trai chưa được một tuổi của mình.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *