Một ông chồng lo lắng gọi cho bác sĩ lúc 3 giờ sáng.

– Làm ơn đến nhà tôi ngay lập tức, vợ tôi bị viêm ruột thừa cấp tính.

– Không thể nào – bác sĩ nhỏ nhẹ, cố gắng làm ông chồng bình tĩnh – Chỉ cần cho cô ấy vài viên thuốc ngủ là cô ấy sẽ ngủ ngon thôi.

– Nhưng thưa bác sĩ, thực sự khẩn cấp đấy. Mong ông đến nhanh cho!

– Này ông, 3 năm trước tôi đã mổ ruột thừa cho vợ ông rồi. Ông có từng nghe thấy ai có ruột thừa thứ hai chưa?

– Thế ông đã từng nghe thấy ai có vợ thứ hai chưa?

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *