Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê – Lục Thập Giáp TửGiới thiệu truyện ngôn tình cuốn hút này:Ninh Quốc Công Khương Văn Chính vốn là khất cái xin ăn mọi người mà lớn lên, đủ tuổi liền đầu quân. Ai ngờ mười năm trôi qua, ông từ một tên lính quèn không ai thèm để mắt tới trở thành tướng quân thống lĩnh. Tam vương cấu kết làm phản, phản quân kéo tới dưới chân kinh thành, Khương Văn Chính ngàn dặm chạy tới cứu viện, lẻn vào nội bộ quân địch, đem thế lực mạnh nhất lúc ấy là Đằng Vương chém cho ngã ngựa, liên minh tam vương nhất thời sụp đổ.Ở kinh thành, quân phản loạnbị dọa tới sợ vỡ mật, không dám xuất quân làm ra chuyện gì, Khương Văn Chính nắm chặt cơ hội, mang theo năm vạn viện quân của mình, đem hai mươi vạn quân phản loạn bao vây tiêu diệt. Từ đó, Khương Văn Chính một trận thành danh. Hoàng đế đứng trên tường thành nhìn Khương Văn Chính giết địch liền hạ chỉ phong tước, lại càng cho hắn quyền hành lớn hơn, để hắnchưởng quản toàn bộ việc bảo vệ kinh thành.Lúc ấy, có không ít nhàquyền quý đều muốn gả nữ nhi cho Khương Văn Chính, kết làm quan hệ thông gia, nhưng cuối cùng lại bị Đại Trưởng công chúa cướp mất.Đại trưởng công chúa cũng là một kỳ nữ, nàng là nữ nhi nhỏ nhất của tiên đế, so với bệ hạ còn nhỏ hơn hai tuổi. Tam vương chi loạn, nàng tự tay giết chết phò mã cấu kết với Đằng Vương, lại theo lời khai của phò mã, mang theo tám trăm binh lính của Phủ Công chúa tịch thu gia sản của những quan viên trong triều có cấu kết với Tam Vương.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *