Trước giờ thi, một cô gái học hành rất tệ nói với bạn mình:

– Bố tao nói nếu lần này tao mà thi rớt nữa thì ông ấy sẽ không cho đi học nữa, mà mang tao đi gả ngay lập tức.

Cô bạn kinh ngạc đáp:

– Ôi trời, thật kinh khủng quá. Thế mày đã chuẩn bị được gì chưa?

Cô gái nhún vai:

– Đành chịu thôi, hôm qua bố tao nói trễ quá nên tao chỉ kịp sơn móng chân, chưa chuẩn bị quần áo gì cả.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *