Xuyên không qua?!Lại trở
thành Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của Nam Dương Vương!Còn là một
chính phi không được sủng ái!Bên trong
Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng người
một đều như muốn bay lên trời! Vị trí chính phi, bên trong Nam Dương phủ lớn như
vậy, cũng chỉ để nhìn cho đẹp mắt mà thôi!Truyện nàng
từ trước đến nay luôn là người không đụng ta ta không phạm người, nhưng đám tiểu
thiếp của Nam Dương Vương đến cửa tìm nàng đều bị nàng ngược còn bị đùa bỡn thảm
hại!Cũng
không nên trách nàng a, do cuộc sống ngôn tình này quá nhàm chán, luôn có người
thích làm trò chơi của nàng, mà ai bảo nàng từ trước đến giờ luôn thích giúp
người làm niềm vui chứ!

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *