Hai đồng nghiệp gặp nhau trong lúc ăn trưa, một người nói:

– Túi áo cậu thủng kìa, sao không khâu vào?

Người kia nhìn đồng nghiệp và trả lời:

– Uhm tôi biết, nhưng cố tình để vậy.

– Sao thế, cậu không sợ rơi mất tiền à?

– Không, vì mình chẳng bao giờ có tiền trong túi để rơi.

– Vậy sao cậu không khâu lại?

– Để lúc vợ tớ hỏi tiền lương đâu thì tớ còn có cớ mà trả lời.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *