Một khách du lịch lỡ đường, tối đến xin ngủ nhờ nhà một bà góa cô độc:

Anh nói với bà chủ:

– Chị đừng sợ tôi là một trí thức.

Sáng dậy, ra sân, anh nhìn thấy rất nhiều gà trống nhưng chỉ có 5 con gà mái.

– Sao chị nuôi lắm gà trống thế?

– Đâu, chỉ có một con trống thôi, còn lại toàn là trí thức cả.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *