Ngôn Tình

Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 907 – Cơ hội phá cảnh?

“Tiêu thành chủ, muốn gì cứ nói thẳng ra

đi, không cần phải quanh co lòng vòng

với ta.” Hoàng Kiêu Dũng chẳng muốn

đoán cuối cùng Tiêu Đấu muốn làm gì,

trực tiếp hỏi.

“Hoàng công tử, gần nửa năm qua đài

Phong Linh bị một người thủ đoạn hung

tàn độc chiếm, phàm là người khiêu

chiến hắn đều chết trên võ đài. Vì vậy ta

hi vọng Hoàng công tử có thể ra mặt,

giúp ta giải quyết người đó.” Tiêu Đấu

nói.

“Tiêu thành chủ, không phải đài Phong

Linh là một nơi kẻ mạnh làm vua ư, nếu

như hắn có thể đối phó tất cả người

khiêu chiến cho thấy thực lực của hắn rất

mạnh, sao Tiêu thành chủ lại thù hắn

chứ?” Hoàng Kiêu Dũng không hiểu hỏi.

“Hoàng công tử có chỗ không biết, đài

Phong Linh là mốc thứ hai ở thành Tiêu

Lăng, trước kia là một nơi cực kỳ náo

nhiệt, hấp dẫn rất nhiều người tới đánh.

Nhưng từ khi hắn trở thành đài chủ, vì

thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn độc ác đã

khiến người dám leo lên đài Phong Linh

khiêu chiến càng ngày càng ít, còn tiếp

tục như vậy, e rằng đài Phong Linh sẽ

mất đi giá trị vốn có của nó.” Tiêu Đấu

không giấu giếm, trực tiếp để lộ mục đích

của mình.

Trước kia đài Phong Linh rất được ưa

thích, là nơi rất nhiều người đến thành

Tiêu Lăng đều sẽ đến, hơn nữa cũng có

thể khiến rất nhiều người nổi lên dục

vọng khiêu chiến. Nhưng hiện tại, đài

Phong Linh gần như không có người

xem, điều này dẫn tới dòng người bị xói

mòn, đối với sự phôn vinh của thành Tiêu

Lăng là một đả kích. Vì vậy Tiêu Đấu mới

mời Hoàng Kiêu Dũng ra mặt giải quyết

người kia.

Đạo lý trong này rất đơn giản, một khu

vực cực kỳ náo nhiệt, bây giờ không có ai

ghé qua, thân là thành chủ thành Tiêu

Lăng, tất nhiên Tiêu Đấu phải nghĩ cách

thay đổi hiện trạng này.

“Vì vậy, ông muốn hắn chết là vì hắn quá

mạnh?” Hoàng Kiêu Dũng cười nói.

“Võ đài sinh ra vì kẻ mạnh, cũng chỉ có kẻ

mạnh mới có tư cách trở thành đài chủ,

nhưng đài Phong Linh thì khác, thân là

cột mốc nổi tiếng ở thành Tiêu Lăng, nó

không cho phép kẻ mạnh tuyệt đối xuất

hiện.” Tiêu Đầu nói.

Hoàng Kiêu Dũng hiểu rõ ý của Tiêu Đấu,

đài Phong Linh không chỉ là đài Phong

Linh, sản nghiệp xung quanh mới là quan

trọng nhất với Tiêu Đấu. Một kẻ mạnh

//

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *