Anh chồng bị mất tiền liền gọi con ra hỏi:

– Có phải con lấy tiền của bố không?

Đứa con vừa sợ vừa khóc:

– Không phải con!

Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:

– Sao anh không nghĩ là em lấy?

– Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!

– Tại sao?

– Bởi vì vẫn còn lại một ít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *