Cây tỏi nổi giận, vốn tên sách là Bài ca củ tỏi Thiên Đuờng, nhưng căn cứ vào cốt truyện, Trần Đình Hiến đổi thành Cây tỏi nổi giận, vì người nông dân hiền lành như hạt lúa củ khoai, như cây gừng cây tỏi, vì bệnh quan liêu mà nổi giận, như trong chuyện đã kể.Nét đọc đáo trong truyện của Mạc Ngôn là ông học tập những nhà văn
thành đạt bằng cách đọc các tác phẩm của họ, coi như một lần đối thoại,
thậm chí một lần tỏ tình với nhà văn, Trung Quốc cũng như phương Tây.Nhưng điều khác biệt ở ông là ông không mô phỏng phương thức kể
chuyện và những câu chuyện kể của các nhà văn đó, mà ông đi sâu nghiên
cứu nội hàm của tác phẩm, tìm hiểu phương thức quan sát cuộc sống và
cách nhìn về con người, về cuộc đời. Trên cơ sở đó, ông viết ra những
tác phẩm của ông, không giống một ai, cả ở Trung Quốc cung như phương
Tây.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *