Truyện Cầu Người Tâm Đắc của tác giả Đường Nhất
Tầm thuộc thể loại truyện hay đam mỹ. Thời kì đại học thụ thầm mến học trưởng công. Học trưởng công cũng không biết chuyện. Sau đó thụ bởi vì gặp chuyện không cẩn thận xảy ra bất hạnh liên tiếp, thậm chí ở trên mặt lưu lại vết tích. Mười năm sau tình cờ công thụ gặp lại lần nữa!Lần này, đoạn tình cảm thầm
mến mười năm không có kết quả sẽ thế nào đây? Câu trả lời sẽ có trong tiểu thuyết full này nhé.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *