Trong một buổi tiệc, mọi người tranh cãi quyết liệt với nhau về vấn đề đàn ông hay phụ nữ đáng tin cậy hơn.

– Không có người phụ nữ nào – một người đàn ông nhấn mạnh – có thể giữ được bí mật.

Một người phụ nữ nghe thấy thế tức giận nói:

– Đừng đùa. Tôi đã giữ bí mật về tuổi của mình từ năm 21 tuổi kia đấy.

Người đàn ông nói với vẻ khinh bỉ:

– Rồi một ngày cô cũng sẽ nói ra tuổi thật thôi.

Người phụ nữ quả quyết:

– Không đời nào có chuyện đó đâu. Tôi tin là khi một người phụ nữ có thể giữ được bí mật suốt 27 năm thì cô ta sẽ giữ được nó cả đời.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *