Hai anh em Tom vẫy một chiếc taxi lại hỏi:

– Từ đây ra sân bay giá bao nhiêu anh ơi?

– Đi sân bay 30 đồng. – Tài xế taxi đáp.

Anh em Tom đồng ý lên xe, nhưng khi đến nơi, Tom chỉ trả 20 đồng. Bác tài đuổi theo quát:

– Này hai cậu kia, lúc nãy tôi bao giá là 30 đồng cơ mà. Hai cậu trả thiếu 10 đồng rồi này.

Tom quay lại khó chịu nói:

– Ơ, chẳng phải anh cũng ra sân bay cùng anh em tôi sao. 30 đồng chia đều mỗi người trả 10 đồng là đúng rồi, có thiếu đâu.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *