Có bà hàng xóm nổi tiếng nhiều chuyện, hỏi Tũn rằng:

– Con bé nhà chị vẫn chưa có người yêu à?

Tũn đáp:

– Nó còn nhỏ mà chị.

Bà hàng xóm trợn mắt bảo:

– Nhỏ gì nữa? Đến tuổi yêu rồi, mấy đứa bằng tuổi nó có đôi có cặp hết rồi ý chứ.

Tũn mỉm cười hỏi lại:

– Trời ạ, có ai bắt buộc đến tuổi yêu là phải yêu đâu chị? Chẳng lẽ đến tuổi thọ trung bình là phải tự tử hết sao?

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *