Bệnh nhân hỏi bác sĩ về cách chữa bệnh mộng du.

– Bác sĩ có thuốc chữa mộng du không?

– Ông đem hộp này về rải quanh giường đi.

– Ủa thuốc gì thế?

– Đinh 5 phân.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *