Một ngày, sư tử, cá mập và gà nói chuyện với nhau:

Sư tử cười nói:

– Ta là kẻ mạnh nhất, ta mà gầm lên một tiếng là cả khu rừng đều phải khiếp sợ.

Cá mập cao giọng cãi lại:

– Ta mới là kẻ mạnh nhất, ta mà há miệng một cái là cả chiếc thuyền chìm trong đại dương mênh mông.

Đến đây gà mới lên tiếng:

– Bọn bây khoác lác mà không biết ngượng à, ta mà hắt hơi một cái là cả thế giới lo cuống cuồng vì sợ H5N1 ngay.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *