Tũn tìm đến một thầy bói nổi danh để xem đường tình năm mới.

Sau một lúc xem xét tỉ mỉ, thầy bói phán:

– Cô cứ yên tâm, tôi thấy đường tình duyên sau này của cô thuận lợi lắm, không có tý trắc trở, sóng gió nào.

– Thật thế à thầy? – Tũn mừng rỡ.

Thầy bói gật đầu quả quyết:

– Thật! Nguyên một con đường rộng có một mình cô không có ai hết, không thuận lợi sao được.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *