Một người đàn ông chia sẻ với bạn mình về bí quyết giúp hôn nhân bền vững:

– Chúng tôi phân công rất rõ ràng. Vợ tôi sẽ lo những việc nhỏ, còn những việc lớn tôi sẽ lo. Chúng tôi không ai can dự vào công việc của nhau. Vì thế vợ chồng tôi chưa bao giờ có tranh chấp, chưa bao giờ khó chịu về nhau cả.

Người bạn nhìn bạn mình đầy thán phục:

– Ồ, điều đó nghe thật tuyệt vời! Vậy vợ anh được quyền sắp xếp những chuyện gì trong nhà?

– Vâng, vợ tôi quyết định nơi chúng tôi ở, quản lý tài sản trong nhà, con chúng tôi học trường nào…

Người bạn ngạc nhiên:

– Những chuyện đó anh cho là nhỏ ư? Vậy chuyện gì mới lớn chứ?

– Là những chuyện tôi lo, ví dụ như ai sẽ là Tổng thống nhiệm kỳ tới, chúng ta nên làm gì để xóa bỏ đói nghèo, làm thế nào để bảo vệ nền hòa bình thế giới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *