Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe lại vì nghi là xe dù. Tài xế vội vàng thanh minh:

– Tôi với anh ta là bạn mà, bọn tôi biết số di động của nhau.

– Thật vậy sao? – viên cảnh sát hỏi ngược lại. Vậy anh có thể gọi cho anh ấy được không?

– Được chứ, được chứ.

Nói đoạn anh tài xế liền rút điện thoại ra gọi luôn. Điện thoại anh kia lập tức đổ chuông, cảnh sát cầm lên xem thì màn hình hiện lên ‘Tài xế xe dù’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *