Hai người bạn cùng làm thuê, lâu ngày gặp nhau, trò chuyện:

– Mình đi làm công cho người ta đã nhiều mà chưa thấy ông chủ nào khó chịu với công nhân như ông này. Ai cũng bị ổng mắng dù là ngay cả trong bữa ăn.

Người bạn nghe vậy tỏ vẻ thông cảm:

– Thế bà chủ thì sao?

– Ồ! Bà chủ thì hết chê, trẻ hơn ông chủ đến cả vài chục tuổi, tính tình cởi mở. Thằng nào cũng thích.

– Vậy các cậu bị mắng là đúng rồi – Người bạn ngắt lời.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *