Một bệnh nhân đến gặp bác sĩ tâm thần với vẻ mặt rầu rĩ. Ông ta nói:

– Thưa bác sĩ, mấy ngày nay tình hình của tôi không được tốt lắm.

Bác sĩ hỏi:

– Cụ thể thế nào?

– Tôi không còn nghe những tiếng nói lạ trong đầu như trước kia nữa.

Bác sĩ cười lớn:

– Như vậy không phải là rất tốt sao? Chứng tỏ thuốc tôi kê cho ông đã phát huy tác dụng rồi.

Bệnh nhân thở dài:

– Vậy à? Thế mà mấy ngày nay tôi cứ lo rằng mình bị điếc rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *