Bách Hoa Tiên Tử Oai
Truyền là tựa truyện tiên hiệp truyền kỳ nói về Nhất Độ Quân Hoa
ấp úng nói: “Thần kinh, bọn họ lại mắng nam chính của ta cầm thú dị giới, không
có tính người.”Thần kinh
mặt không chút biểu tình: “Sau đó?”Quân Hoa:
“Sau đó ta liền viết một nam chính vạn người mê”Thần
kinh: “Kết quả?”Quân Hoa
gào khóc: “Kết quả bọn họ liền quay sang mắng ta……”Nội dung
tiêu biểu trong truyện: Xuân phong nhất độ, ngược luyến tình thâm, ngôn
tình đậm sắc.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *