Dị Giới, Võng Du

Anh Đến Từ Sao Hỏa

Chương 14 – Hoàng Cung 4

Ngày hôm sau, Mạn Mạn tỉnh lại, quay đầu nhìn cảnh vật đã sáng choang bên ngoài cửa sổ tẩm điện. Cô yên lặng trong giây lát rồi trở mình bò dậy “Thôi rồi! Chính thức tiếp kiến!”

Bệ hạ là một vị vua vừa vĩ đại nhất vừa đáng sợ nhất, đến trễ là một việc thất lễ rất lớn đó >__

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *